Ако работиш в секс-бизнеса, можем да ти предложим:

консултация и помощ

 • По теми, свързани с ХИВ и СПИН, по-сигурен секс, инфекции, предавани по полов път, а също и по-сигурна употреба и грижа за себе си.
 • При ориентацията в немската система за помощ.
 • При проблеми с държавните служби и съд или други учреждения.
 • При проблеми от личен характер с приятеля/ приятелката, родители, клиенти и под.
 • За регистрация според Закона за защита на работещите в проституцията (ProstSchG)
 • Посредничество на помощ в трудни житейски ситуации и в установената система за помощ
 • И придружаване при назначен час в държавна служба, лекар или съд.

снабдяване с

 • Презервативи и лубрикант
 • храна
 • душ, бръснене, хигиена на зъбите
 • пране, сушене
 • гардероб

почивка

 • релаксация, общуване, пиене на кафе
 • игри, футбол на маса, излети
 • безплатен интернет и компютър
 • безплатно пренощуване
 • възможност за спане през деня в нашето работно време

Общи неща

При нас работят преводачи по турски и български, освен това говорим и някои други езици.

Работим анонимно и всичко, което предлагаме е безплатно.

Ще ни намериш близо до Централна гара (Hauptbahnhof), в квартала Св. Георг ( Hamburg – St. Georg) на улица „Пулвертайх“ 17 (Pulverteich 17). Моля, ела!

Работното ни време е:
понеделник    12:00-16:00 часа (медицински преглед 12:30-14 часа)
вторник          12:00-16:00 часа (само консултации)
сряда               15:00-19:00 часа
четвъртък       12:00-16:00 часа
петък              12:00-16:00 часа

Център за контакт и работа на улицата

Центърът за контакт за мъже* в проституцията предлага помощ и перспективи за работещите* в секс-бизнеса. Фокусът е върху превенцията от ХИВ и СПИН, както и върху стабилизацията и (по-нататъшно) развитие на перспективи в живота на клиентите*. Центърът за контакт и консултация се намира в непосредствена близост до Централна гара в квартал Св. Георг. Работещите* в секс-бизнеса могат да го посещават през работното му време. Тук те могат да пребивават и да си уговарят срещи, да общуват, да си починат, да играят или да получат от сътрудниците* консултация. Предлагаме както топло ядене, така и възможности за прекарване на свободното време.

Сътрудниците* оказват помощ на юношите-мъже*, на млади възрастни* и мъже* при лични проблеми, при въпроси относно заявленията за социална помощ, съдебни дела, бездомност и изплащане на дългове. Оказваме подкрепа и при търсенето на подходящи дългосрочни мерки, напр. според „Закона за закрила на децата и младежта“, при реинтеграция или общественото настаняване.  Придружаваме посетителите* на нашия център също и при назначени часове в административни служби, лекар или други центрове за консултация. Отиваме на свиждане на клиенти*, които се намират в затвор или болница. Когато е необходимо и възможно, организираме грижата за наркозависими и ХИВ-позивни   или на клиенти*, болни от СПИН. Оказваме консултация по всички въпроси с контекст ХИВ и инфекции, предавани по полов път.

Социалните работници*-чки за работа на улицата („на терен“) от проект БАЗИС посещават редовно във вечерно и нощно време заведенията и другите места, които се използват за установяване на контакт за секс. С присъствието си там сме на разположение и на мъже*, които не желаят да идват в центъра. Чрез личния контакт може при тях да бъде намалена вътрешната задръжка за идване при нас или на място да им се предложи помощ.

Един от основните акценти в работата ни е целенасочения контакт с непълнолетни младежи*, които работят в проституцията. Те обикновено имат най-голяма нужда от защита.

Предлагаме също консултации по теми от ХИВ/СПИН, болести, предавани по полов път или по въпроси от личен характер и на самите клиенти на работещите в проституцията, но за тях само извън центъра за контакт и в рамките на социалната работа на „терен“ или след конкретно уговорен час.

Ангажираме се и в обучението и консултацията на студенти и специалисти от институции, които се грижат за работещите в секс-бизнеса или имат допирни точки с тази тема.

Квартири  

Част от проект БАЗИС са и две квартири за настаняване на мъжки* проституиращи се от квартала Св. Георг. Всяка от тях разполага с по пет места. Квартирите са концептуално тясно свързани с центъра за контакт. Местата за спане се разпределят ежедневно.

Така се дава възможност на млади хора от проституцията в кратък срок да си намерят място, където могат да си починат и да се наспят.От там те могат да създадат алтернативи към проституцията и да опитат първите стъпки на възможната промяна, без затова да са принудени веднага да напуснат обичайната си среда. Настаняването в квартирите става само чрез центъра за контакт. Както всичко друго, което предлагаме, пренощуването е за младите мъже* анонимно и безплатно.